Forvarnir

Forvarnarstarf á að vera hluti af daglegu starfi hvers grunnskóla. Brekkuskóli vill stuðla að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna. Innan skólans er því lögð áhersla á eftirfarandi;

 • Að fá nemendur til að taka ábyrga afstöðu og ákvarðanir varðandi lífsstíl.
 • Að fyrirbyggja neyslu skaðlegra vímuefna.
 • Að stuðla að heilbrigðu viðhorfi til eigin lífs.
 • Að stuðla að fræðslu um leiðir til heilbrigðs lífs.
 • Að efla sjálfstraust og sjálfsmynd nemenda.
 • Að hafa til taks upplýsingar um forvarnir.
 • Að hafa gott samstarf við aðila utan og innan skólans.

Ýmiskonar forvarnarstarf á sér stað í skólanum jafnt og þétt:

 • Lífsleiknikennsla og bekkjarfundir eru í öllum árgöngum með það að markmiði að efla samskiptahæfni og sjálfstraust nemenda.
 • Vandlega er fylgst með ástundun nemenda og foreldrar látnir vita ef ástundun verður ábótavant.
 • Allt starf sem fram fer undir merkjum skólans skal vera vímuefnalaust. Verði nemendur uppvísir að neyslu fíkniefna eru foreldrar látnir vita tafarlaust.

Steinunn Harpa Jónsdóttir náms- og starfsráðgjafi hefur yfirumsjón með forvarnarfræðslu fyrir hönd skólans í  samráði við forvarna- og félagsmálaráðgjafa í Rósenborg.

Meðal viðfangsefna er:

 • Áfengi og vímuefni
 • Kynferðisofbeldi og kynhegðun, leiðbeinandi
 • Geðheilbrigði, leiðbeinandi
 • Tölvu og farsímanotkun

Nánari upplýsingar gefur: Guðmundur Ólafur Gunnarsson (Óli Gunn), Forvarna- og félagsmálarágjafi Brekkuskóla Rósenborg, 600 Akureyri, S. 460 1240 / 698 4602,  Netfang:oligunn@akureyri.is

OPIN HÚS Í FÉLAGSMIÐSTÖÐVUM SKÓLANNA

Opnunartímar eru sem hér segir:

Trója á Brekkunni:

 • mánudaga og þriðjudaga í Rósenborg kl. 20:00 - 22:00,
 • miðvikudaga í Lundarskóla 19:30-21:30
 • fimmtudaga í Naustaskóla 19:30-21:30
 • Dimmuborgir í Giljaskóla - þriðjudaga og fimmtudaga kl. 20:00 - 22:00
 • Undirheimar í Síðuskóla - mánudaga og miðvikudaga kl.19:30 - 21:30
 • Stjörnuríki í Oddeyrarskóla  - mánudaga og fimmtudaga kl.19:30-21:30
 • Himnaríki í Glerárskóla - mánudaga og miðvikudaga kl.19:30-21:30

Félagsmiðstöðin í Rósenborg hefur boðið upp á sértækt hópastarf í samstarfi skóladeildar, fjölskyldudeildar og samfélags- og mannréttindadeildar og er það samstarf enn í þróun. Sértæka hópastarfið er liður í forvarnarstarfi í grunnskólum Akureyrarbæjar. 

Hér er hægt að skoða forvarnarstefnu Akureyrarbæjar