Forvarnir

Forvarnarstarf á að vera hluti af daglegu lífi hvers grunnskóla. Brekkuskóli vill stuðla að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna.  Innan skólans er því lögð áhersla á eftirfarandi;

 • Að fá nemendur til að taka ábyrga afstöðu og ákvarðanir varðandi lífsstíl.
 • Að fyrirbyggja neyslu skaðlegra vímuefna.
 • Að stuðla að heilbrigðu viðhorfi til eigin lífs.
 • Að stuðla að fræðslu um leiðir til heilbrigðs lífs.
 • Að efla sjálfstraust og sjálfsmynd nemenda.
 • Að hafa til taks upplýsingar um forvarnir.
 • Að hafa gott samstarf við aðila utan og innan skólans.

Ýmiskonar forvarnarstarf á sér stað í skólanum jafnt og þétt:

Llífsleiknikennsla og bekkjarfundir eru í öllum árgöngum með það að markmiði að efla samskiptahæfni og sjálfstraust nemenda.

Vandlega er fylgst með ástundun nemenda og foreldrar látnir vita ef ástundun verður ábótavant.

Allt starf sem fram fer undir merkjum skólans skal vera vímuefnalaust. Verði nemendur uppvísir að neyslu fíkniefna eru foreldrar látnir vita tafarlaust.

Anna Harðardóttir og Steinunn Harpa Jónsdóttir náms- og starfsráðgjafar hafa yfirumsjón með forvarnarfræðslu fyrir hönd skólans í  samráði við forvarna- og félagsmálaráðgjafa í Rósenborg.

Meðal viðfangsefna er:

 • Áfengi og vímuefni
 • Kynferðisofbeldi og kynhegðun, leiðbeinandi
 • Geðheilbrigði, leiðbeinandi
 • Tölvu og farsímanotkun

 

Félagsmiðstöðin í Rósenborg hefur boðið upp á sértækt hópastarf í samstarfi skóladeildar, fjölskyldudeildar og samfélags- og mannréttindadeildar og er það samstarf enn í þróun. Sértæka hópastarfið er liður í forvarnarstarfi í grunnskólum Akureyrarbæjar. 

Forvarnaráætlun Akureyrarbæjar