Samræða skólastiga

Brekkuskóli er í samstarfi við leikskólann Hólmasól, Menntaskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á Akureyri.

Samræða leik- og grunnskóla.
Markmiðið er einkum að koma til móts við þarfir 5 ára barna leikskóla og foreldra þeirra við undirbúning grunnskólagöngu barnsins. Samstarfið hefur verið ríkulegt og miðað að því að fá sem gleggsta mynd af því hvað komi nemandanum og foreldrum að mestu gagni.

Samstarfið einkennist af gagnkvæmri virðingu, uppfræðslu, miðlun upplýsinga, lestur efnis sem tengist viðfangsefninu ofl.

Á haustönn fara nemendur 1. árgangs í heimsókn í leikskólann Hólmasól. Kennaraskipti eru skipulögð sem og heimsóknir leikskólabarna í Brekkuskóla á vorönn.

Á vorönn er markmiðið að fá 5 ára nemendur í heimsókn í þrjú skipti og síðan verður þeim boðið í vorskóla í tvo daga í maí. Foreldrum þessara barna er jafnframt boðið til samstarfs á vorönn og einnig er hugmyndin að útvíkka samstarfið við þá. Teljum við afar brýnt að samstarfið fari vel fram og auðveldi börnunum að stíga sín fyrstu skref í Brekkuskóla. Skóladagatal samstarfsskólanna er unnið í samvinnu.

Samræða grunn- og framhaldsskóla miðar markvisst að því að auka sveigjanleika í lengd grunnskólagöngu nemenda og gefur þannig færi á fljótandi skilum milli þeirra skólastiga. Með nýjum reglum um samræmd próf hefur samstarf milli skólastiganna farið vaxandi.

Öllum nemendum í 10. bekk Brekkuskóla er boðið í heimsóknir bæði í Menntaskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á Akureyri. Í þessum heimsóknum eru námsbrautir skólanna kynntar, skólarnir skoðaðir og farið yfir inntökuskilyrði hverrar deildar.

Í þessum heimsóknum fá nemendur einnig kynningu á því félagslífi sem stendur nemendum framhaldsskólanna hér í bæ til boða innan skólanna.

Námsráðgjafar MA og VMA  hafa komið til okkar á fræðslufundi þegar nemendum og foreldrum eru kynnt samræmd próf og inntökuskilyrði í framhaldsskóla. Samstarf við námsráðgjafa framhaldsskólanna hefur verið gott, auðvelt er að fá tíma fyrir nemendur okkar hjá þeim ef þeir óska eftir því.

Nemendur eiga kost á að stunda fjarnám við VMA og geta þeir fengið þá áfanga metna sem valgrein í Brekkuskóla.

Skólaárið 2011 - 2012 buðu framhaldsskólarnir deildarsjórum og námsráðgjöfum í grunnskólum bæjarins til samráðsfundar.  Þessir samráðsfundir eru vonandi bara byrjun á enn frekara samstarfi grunn- og framhaldsskóla bæjarins.

Skólaárið 2012 - 2013 átti Brekkuskóla hugaflugsfund með stjórnendum og náms- og starfsráðgjafa VMA. Síðar þetta skólaár voru fleiri fundir haldnir um möguleika til frekara samstarfs. Ákveðið var að hafa samstarf um valgreinar fyrir næsta skólaár og drög að möguleikum lagt fram.

Skólaárið 2012 - 2013 fékk Brekkuskóli kynningu á Íslandsáfanga MA.

Skólaárið 2013 - 2014. Samstarf við VMA um valgreinar í trésmíðum og náttúrufræðigreinum.

Skólaárið 2015. Samstarf við VMA og aðra grunnskóla Akureyrar um valgreinar.

Skólaárið 2015 - 2016 er stefnt að samstarfi um starfendarannsóknir nemenda sem er hluti af þróunarverkefni nokkurra kennara í MA.

Skólaárið 2016-2017 samstarf við VMA og aðra grunnskóla Akureyrar um valgreinar.

Skólaárið 2017-2018 samstarf við VMA og aðra grunnskóla Akureyrar um valgreinar.

Skólaárið 2016-2017 samstarf við leikskólann Hólmasól.

(Síðast uppfært í okt 2017)