Áætlun gegn einelti

Stefnuyfirlýsing
Brekkuskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju.  Skólayfirvöld, starfsfólk, foreldrar og nemendur Brekkuskóla lýsa því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verður liðið í skólanum.

Hvað er einelti?
Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einum, sem á erfitt með að verjast. Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis.  Einnig getur verið um að ræða óbeint einelti þar sem um er að ræða útilokun frá félagahópnum, illt umtal eða að aðrir komi í veg fyrir að einhver eignist vini.  

Eineltisáætlun - til hvers?
 Til að:

  • fyrirbyggja einelti
  • bæta líðan og öryggi nemenda
  • bregðast við grun um einelti á fullnægjandi hátt

Hvernig gerum við það?
Með fræðslu. Nemendur fá kynningu á áætlun gegn einelti í skólanum: Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki við að efla samskipti innan bekkja. Reglulegir bekkjafundir verði í hverjum bekk þar sem rædd eru málefni bekkjarins (starfsfólk sjá 6. kafla í handbók um Olweusarkerfið). Umsjónarkennarar sjái um reglubundna fræðslu um einelti í sínum bekkjum. Til staðar í hverri bekkjarstofu verði veggspjald sem sýni "eineltishringinn" sem grípa má til. Umræður fari fram um eineltishringinn að minnsta kosti einu sinni á hverju skólaári. 
Skólastjórnendur eru ábyrgir fyrir fræðslu meðal starfsfólks með starfandi eineltisteymi sem í sitja skólastjórar, deildarstjórar, námsráðgjafi og fulltrúar kennara.