Byrjendalæsi

Í Brekkuskóla hefur sú stefna verið tekin að kenna lestur samkvæmt hugmyndafræði Byrjendalæsis á yngsta stigi skólans. 

Læsi
Hugtakið læsi hefur lengst af verið tengt lestri og skrift eða lestri og ritun. Hin síðari ár hefur inntak þess víkkað og hugtakið látið taka til hinna ýmsu forma sem málið tekur á sig og hvernig þau tengjast. Í kjölfarið hefur læsi verið notað sem yfirheiti fyrir lestur, ritun, lesskilning/málskilning, tal og hlustun.

Byrjendalæsi
Lestrarkennsluaðferð byggð á Byrjendalæsi var fyrst kennd í Brekkuskóla veturinn 2009 - 2010 í 2. bekk. Skólaárið 2010 - 2011 hófst innleiðing aðferðarinnar á yngsta stigi skólans og um leið að þjálfun kennara til að þróa aðferðina í kennslu. Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð í læsi í 1. - 3. bekk. Kennsluaðferðin hefur verið mótuð og þróuð við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri í samvinnu við skóla á Norðurlandi undir forystu Rósu G. Eggertsdóttur. Viðhorf til náms og kennslu eru í anda hugsmíðahyggju. Áhersla er lögð á fjölbreytni og sveigjanleika í námsaðstæðum barnanna.

Grunnstoðir Byrjendalæsis

  • Lestur, ritun, tal og hlustun eru samofnir þættir
  • Merkingabær viðfangsefni
  • Nám er félagslegt ferli
  • Unnið út frá gæðatexta
  • Einstaklingsmiðun í kennslu
  • Nám án aðgreiningar
  • Samvinna nemenda í námi

Góðar barnabækur er sá efniviður sem unnið er með í námi og kennslu, jafnt í tæknilegri vinnu með stafi og hljóð sem og vinnu með orðaforða og skilning.

Mikilvægi læsis
Óumdeilt er í nútímasamfélagi að miklu skiptir að skólar á öllum stigum hlúi sem best að góðri færni allra nemenda í læsi, enda byggir annað nám á góðri lestrarfærni. Því er mikið í húfi að vel takist til í náminu þar sem framtíðarmöguleikar einstaklingsins eru að miklu leyti komnir undir því að skólagangan verði farsæl.