Sáttmáli um tækni í skólastarfi Brekkuskóla

Sáttmáli um upplýsinga- og samskiptatækni í Brekkuskóla hefur verið samþykktur á lýðræðislegan hátt. Drög að sáttmálanum voru lögð fram í október 2014 bæði í Fréttabréfi skólans og í auglýsingu í matsal. Skólasamfélagið var hvatt til að koma með ábendingar og ræða innihald sáttmálans og skila þeim í lokað hólf eða á uppgefin netföng. Fjórar ábendingar bárust stýrihópnum sem tekið var tillit til. Sáttmálinn verður færður inn í bækling skólans um umgengnisreglur og skýr mörk við næstu umbætur á honum. Sáttmálinn tekur mið af gildum skólans.

Formáli
Breytingar í samfélagi okkar einkennast meðal annars af aukinni tækninotkun, hraðri þróun í tækni- og hugbúnaði, auknu aðgengi upplýsinga og auknum samskiptamöguleikum. Nemendur, foreldrar og starfsfólk Brekkuskóla vill hjálpast að við að takast á við þessar breytingar og leitast við um leið að þær hafi jákvæð áhrif á árangur og virkni við nám og kennslu. Til að svo megi verða hafa nemendur, foreldrar og starfsfólk Brekkuskóla gert með sér eftirfarandi sáttmála um notkun tölvu og tækja í skólastarfinu sem tekur mið af megingildum skólans.

Sáttmáli um upplýsinga- og samskiptatækni í Brekkuskóla

·        Menntun. Við nýtum upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu og leggjum okkur fram um að efla gagnrýna hugsun í menntun til uppbyggingar.

·        Gleði. Við leggjum okkur fram um að nota upplýsinga- og samskiptatækni af öryggi og að okkur líði vel í allri umgengni um tæknina. Við virðum hvert annað í samskiptum og í allri notkun og meðferð samskiptatækja.

·        Umhyggja. Við vöndum okkur í allri notkun og umgengni við upplýsinga- og samskiptatæki. Brekkuskóli er samfélag þar sem við stöndum saman og sýnum umhyggju í allri notkun og meðferð samskiptatækja. Við dæmum ekki og erum tilbúin til að aðstoða hvert annað.

·        Framfarir. Við stefnum sífellt á að bæta árangur okkar í námi og kennslu um leið og við tökumst á við breytingar sem felast í tækniþróun í námi og kennslu. Við setjum  okkur sífellt ný markmið við innleiðingu tækni í skólastarfinu og metum hvernig okkur tekst að ná þeim. Við leitumst við að efla okkur sem nemendur og starfsfólkog nýtum tæknina á uppbyggilegan og jákvæðan hátt og líklegt er að verði okkur til framdráttar.

Það gerum við með því að:

 

·         nýta tæknina á uppbyggilegan hátt við nám og kennslu

·         virða verkstjórnarhlutverk kennara í kennslustundum

·         virða rétt félaga okkar til að stunda nám sitt án truflunar

·         virða rétt kennara til að kenna án truflunar

·         óska eftir leyfi kennara ef við viljum nota tölvur, síma og önnur samskiptatæki í kennslustund.